- - - - - -

انحلال شرکت

هنگامی که شرکتی بنا به دلایلی اعم از اتمام موضوع فعالیت ، انقضاء مدت ، ورشکستگی رای دادگاه و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال می گیرد ، این انجلال باید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد

موسسه یکتا با استفاده از پرسنل مجرب خود آمادگی دارد کلیه مراحل انحلال را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد