موسسه بین المللی یکتا

تلفن: 22222679-021

 info@aryabartaryekta.ir

Top Panel
- - - - - -

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی

 حقیقی و حقوقی

 1-فرم دال

2- ارائه اصل کارت بازرگانی درزمان حضور در اتاق .

3- اصل کارت ملی .

4- اسکن و بارگذاری عکس ) تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید (

5- اصل گواهی موضوع ماده 186.

6- اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای 90 و 91 و 92 و 93 واصل و کپی کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است .

7- در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهار نامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها، ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست. (حقیقی)

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار )آدرس اظهار نامه(.

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار )آدرس اظهار نامه( .

ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار)آدرس اظهارنامه (.

8-اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی )صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند(

 9- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :

الف -اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری

ب-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با 

تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی

ج- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه (

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: در مراحل برابراصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی یا نماینده قانونی او الزامی است.

تذکر 3: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر 4: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات

 در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

د- اصل کارت ملی مدیرعامل. (حقوقی)

ن- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی. (حقوقی)

و- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. (حقوقی)

ه- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد).(حقوقی)

 مدارک مختص حقوقی :

1- روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت تاکنون .

تذکر 1: در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

تذکر 2: درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست .

2-در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ب- اصل اقرارنامه متقاضی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری ) فرم اقرار نامه درهمین قسمت در دسترس می باشد( .

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 59 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

د- مدرک تحصیلی معتبر )حداقل دیپلم(.

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .

 

 ه - داشتن حداقل سن 23 سال تمام

سامانه ارسال مدارک و رفع نقص

به اطلاع کلیه کاربران محترم سایت می رساند ، جهت تکمیل مدارک و یا رفع نواقص  می توانید ، مدارک خود را از طریق اسکن QR CODE  مقابل به صورت مستقیم ارسال فرمایید . تایید مدارک ارسالی شما پس از بررسی کارشناسان مجموعه از طریق تماس تلفنی به اطلاع شما خواهد رسید .

کانال تلگرام موسسه

با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به هموطنان گرامی ، علی الخصوص مشتریان محترم مجموعه یکتا ، کانال تلگرام این مجموعه با محتوای اطلاعات عمومی در حوزه ثبت و مالیات و...، تبلیغات و آشنایی با اصطلاحات و راهکارها ، راه اندازی گردید که مراجعین محترم میتوانند از طریق اسکن QR CODE زیر مستقیما وارد این گروه شوند

ارائه نتیجه نهایی 

انعقاد قرارداد همکاری 

تماس با موسسه یکتا