موسسه بین المللی یکتا

تلفن: 22222679-021

 info@aryabartaryekta.ir

Top Panel
- - - - - -

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی

1- اصل اظهارنامه ثبت نام

2- اصل مفاصاحساب مالیاتی

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه

4- خرید تمبر

5- کد اقتصادی

6- گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق

مدارک هویتی

7- شرکتهای بامسئولیت محدود: ارائه کپی و اصل تقاضا نامه ثبت شرکتهای داخلی وشرکت نامه رسمی

شرکتهای سهامی خاص وعام : ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام

8- کپی و اصل اساسنامه شرکت ( حقوقی )

9- کپی و اصل روزنامه رسمی درمورد تاسیس وکلیه تغییرات شرکت که درموضوع شرکت صادرات و واردات قیدشده باشد . ( حقوقی )

10- شناسه ملی شرکت ( حقوقی )

11- شش قطعه عکس 4* 6 ( جدید ، ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، ترجیحا" رنگی و پشت نویسی شده)

12-اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن 23 سال تمام)

 13- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)

14- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم میباشد)

15- اصل سند مالکیت ششدانگ ودرصورت اجاره بودن محل ، اجاره نامه کد دار درسربرگ شورای اصناف به اضافه پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت وکسب وکار وتجاری باشد . (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

 

فرمهای ارائه شده توسط اتاق جهت تائید 

15- تائید فرم الف مربوط به حساب جاری 

16- تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء متقاضی توسط دفترخانه ( فرمها ارائه خواهد شد)

 تذکرات 

1- حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد.

2- کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

3- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانیاعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

4- برای هر واحد ملکی فقط یک کارتبازرگانی صادر می گردد.

5- آدرسهای درج شده در اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند . 

6- حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش وتحویل کارت الزامی است .

سامانه ارسال مدارک و رفع نقص

به اطلاع کلیه کاربران محترم سایت می رساند ، جهت تکمیل مدارک و یا رفع نواقص  می توانید ، مدارک خود را از طریق اسکن QR CODE  مقابل به صورت مستقیم ارسال فرمایید . تایید مدارک ارسالی شما پس از بررسی کارشناسان مجموعه از طریق تماس تلفنی به اطلاع شما خواهد رسید .

کانال تلگرام موسسه

با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به هموطنان گرامی ، علی الخصوص مشتریان محترم مجموعه یکتا ، کانال تلگرام این مجموعه با محتوای اطلاعات عمومی در حوزه ثبت و مالیات و...، تبلیغات و آشنایی با اصطلاحات و راهکارها ، راه اندازی گردید که مراجعین محترم میتوانند از طریق اسکن QR CODE زیر مستقیما وارد این گروه شوند

ارائه نتیجه نهایی 

انعقاد قرارداد همکاری 

تماس با موسسه یکتا